MALÍŘSKÉ  VÝMALBY

Ukázky šablonových  hlinkových výmaleb.  Používáme klasické materiály, které jsou v závěru povrchově upravovány tak, aby si výmalba zachovala  všechny své  charakteristické materiálové vlastnosti a byla zvýšena  povrchová  odolnost .
 

30.10.2018

O nás


U náročnějších  realizací, jsou práce prováděny přímo, nebo pod odborným  dohledem  restaurátorů s více než dvacetiletou praxi.

 Pro práci v památkových objektech  jsme držiteli příslušné restaurátorské licence. 

U  monochromních výmaleb, v běžných soudobých technikách, jsou práce prováděny odborným způsobem pracovníkem s příslušným vzděláním a praxí. 


 

.

Kontakt :  774295184

malirske.techniky@gmail.com